Spoštovani člani društva!

Obveščava vas, da je Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije dne 28. 4. 2022 elektronski medij »Glasilo Društva ekonomistov Maribor«, ki ga izdaja Društvo ekonomistov Maribor, Razlagova ulica 14, 2000 Maribor, vpisalo v razvid medijev pod zaporedno številko 2504.

Lep pozdrav

Dr. Žan Jan Oplotnik, predsednik društva

Mag. Dejan Romih, glavni in odgovorni urednik, podpredsednik društva