V četrtek, 15. julija 2021, bo potekal redni letni zbor članov Društva ekonomistov Maribor, ki se bo začel ob 18.00 v hotelu Piramida, Ulica heroja Šlandra 10, 2000 Maribor. Predlog dnevnega reda je bil članom društva poslal po pošti ali e-pošti.

Po rednem letnem zboru društva se bo začelo praznovanje 70. obletnice delovanja Društva ekonomistov Maribor, ki je bilo ustanovljeno 8. junija 1951 v Mariboru.