web-12

Društvo ekonomistov Maribor organizira strokovna in znanstvena posvetovanja, na katerih so predstavljeni strokovni oz. znanstveni prispevki s področij ekonomije, poslovanja, prava in sorodnih ved. Objavljeni so v zbornikih strokovnih oz. znanstvenih prispevkov.

DIGITALNA EKONOMIJA 2022

Zbornik povzetkov strokovnih prispevkov