web-10

Glasilo Društva ekonomistov Maribor (ISSN 2738-6554) je strokovno glasilo, katerega urednik je pred. dr. Dejan Romih. Glasilo je vpisano v razvid medijev pod zaporedno številko 2504.

PROGRAMSKA ZASNOVA ELEKTRONSKEGA MEDIJA GLASILO DRUŠTVA EKONOMISTOV MARIBOR

Namen izdajanja medija

Namen izdajanja elektronskega medija Glasilo Društva ekonomistov Maribor, ki ga izdaja Društvo ekonomistov Maribor, Razlagova ulica 14, 2000 Maribor, je popularizacija delovanja Društva ekonomistov Maribor doma in v tujini. Namen izdajanja Glasila Društva ekonomistov Maribor je tudi popularizacija ekonomije med člani Društva ekonomistov Maribor (ekonomisti, gospodarstveniki, oblikovalci gospodarske politike, študenti ekonomije, drugimi strokovnjaki, ki jih zanimata ekonomija) in drugimi.

 

Temeljna vsebinska izhodišča za delovanje medija

Elektronski medij Glasilo Društva ekonomistov Maribor deluje v skladu s splošno priznanimi jezikovnimi in moralno-etičnimi normami, k spoštovanju katerih ga zavezuje ekonomska stroka doma in v tujini. Temeljni vrednoti, ki jih elektronski medij priznava, sta resnica in svoboda.

Glasilo Društva ekonomistov Maribor je strokovno glasilo, v katerem so objavljeni strokovni in poljudni članki s področja ekonomije, poslovanja in sorodnih ved. Izhaja štirikrat letno (januarja, aprila, julija, oktobra).

UREDNIŠTVO

Urednik 
Dr. Dejan Romih, Univerza v Mariboru
E-pošta: dejan.romih@demb.si 

Tehnični urednik 
Dr. Dejan Romih, Univerza v Mariboru

Uredniški odbor 
Mag. Aleš Borko, Nova Kreditna banka Maribor, d. d., Maribor
Dr. Peter Glavič, Univerza v Mariboru
Borut Kancler, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
Dr. Franjo Mlinarič, Univerza Kozminski
Dr. Žan Jan Oplotnik, Univerza v Mariboru
Dr. Andreja Primec, Univerza v Mariboru

PRETEKLI LETNIKI IN ŠTEVILKE