web-11
Ekonomija plus, Revija Društva ekonomistov Maribor, je strokovna revija, katere urednik je pred. dr. Dejan Romih. Revija je vpisana v razvid medijev pod zaporedno številko 2503.

PROGRAMSKA ZASNOVA ELEKTRONSKEGA MEDIJA EKONOMIJA PLUS

Namen izdajanja medija

Namen izdajanja elektronskega medija Ekonomija plus (ali: EKONOMIJA PLUS), ki ga izdaja Društvo ekonomistov Maribor, Razlagova ulica 14, 2000 Maribor, je popularizacija ekonomije med člani Društva ekonomistov Maribor (ekonomisti, gospodarstveniki, oblikovalci gospodarske politike, študenti ekonomije, drugimi strokovnjaki, ki jih zanimata ekonomija) in drugimi.

 

Temeljna vsebinska izhodišča za delovanje medija

Elektronski medij Ekonomija plus deluje v skladu s splošno priznanimi jezikovnimi in moralno-etičnimi normami, k spoštovanju katerih ga zavezuje ekonomska stroka doma in v tujini. Temeljni vrednoti, ki jih elektronski medij priznava, sta resnica in svoboda.

Ekonomija plus je strokovna revija, v kateri so objavljeni strokovni članki s področja ekonomije, poslovanja in sorodnih ved. Revija izhaja dvakrat letno (junija, decembra).

UREDNIŠTVO

Urednik
Dr. Dejan Romih, Univerza v Mariboru
E-pošta: dejan.romih@demb.si

Tehnični urednik
Dr. Dejan Romih, Univerza v Mariboru

Uredniški odbor 
Dr. Mojca Duh, Univerza v Mariboru
Dr. Franjo Mlinarič, Univerza Kozminski
Dr. Žan Jan Oplotnik, Univerza v Mariboru
Dr. Andreja Primec, Univerza v Mariboru

PRETEKLI LETNIKI IN ŠTEVILKE

Letnik 1 (2021)

Številka 1

Letnik 2 (2022)

Številka 1
Številka 2