Posvetovanje o vplivu avtomatizacije in robotizacije na trg dela, ki sta ga organizirala Društvo ekonomistov Maribor in Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru, je potekalo v petek, 27. novembra 2020, od 8.00 do 11.30. Vabljeno predavanje je imel mag. Blaž Brodnjak, predsednik uprave Nove Ljubljanske banke, d. d., Ljubljana, predsednik Ameriške gospodarske zbornice Slovenije in predsednik Nadzornega sveta Združenja bank Slovenije. Posvetovanje je zaradi epidemije covida-19 potekalo na daljavo. Organizacijski odbor so sestavljali red. prof. dr. Žan Jan Oplotnik, izr. prof. dr. Andreja Primec, pred. mag. Dejan Romih (predsednik), ga. Nina Ring in g. Sebastjan Strmšek.