web
Posvetovanje o inflaciji, plačah, pokojninah in pričakovanjih

Društvo ekonomistov Maribor, ki je bilo ustanovljeno 8. junija 1951 v Mariboru, organizira posvetovanje EKONOMIJA 2023, ki bo potekalo 7. decembra 2023 v Mariboru. 

 

Posvetovanje s tradicijo

Posvetovanje Društva ekonomistov Maribor je posvetovanje, ki ga organizirajo člani društva v sodelovanju z Ekonomsko-poslovno fakulteto Univerze v Mariboru. Namenjeno je ekonomistom, oblikovalcem ekonomske politike, študentom ekonomije in drugim, ki jih zanimata ekonomija.

Teme preteklih posvetovanj

EKONOMIJA 2020: Vpliv avtomatizacije in robotizacije na trg dela
EKONOMIJA 2021: Negotovost v družbi in gospodarstvu
EKONOMIJA 2022: Neenakost in negotovost v družbi in gospodarstvu

Pomembni datumi

Oddaja povzetka: 1. 9. 2023
Oddaja strokovnega ali znanstvenega prispevka: 1. 11. 2023
Posvetovanje: 7. 12. 2023

EKONOMIJA 2024

Društvo ekonomistov Maribor bo leta 2024 organiziralo posvetovanje EKONOMIJA 2024, na katerem bomo obravnavali aktualna ekonomska vprašanja.

ORGANIZACIJSKI ODBOR 

Dr. Dejan Romih, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, predsednik
Dr. Andreja Primec, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, podpredsednica
Dr. Žan Jan Oplotnik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, član

PROGRAMSKI ODBOR

Dr. Žan Jan Oplotnik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, predsednik
Dr. Dejan Romih, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, podpredsednik
Dr. Darja Boršič, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, članica
Dr. Silvo Dajčman, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, član
Dr. Mojca Duh, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, članica
Dr. Vita Jagrič, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, članica

PRETEKLA POSVETOVANJA