Poročilo o predavanju Latinska Amerika kot poslovna priložnost

Obveščamo vas, da se je predavanja Latinska Amerika kot poslovna priložnost, ki ga je v torek, 29. novembra 2022, izvedel gospod Anže Štupar z Inštituta za gospodarsko sodelovanje med Srednjo Evropo in Latinsko Ameriko udeležilo 35 slušateljev z Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru in Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Prodekanica za mednarodno sodelovanje Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru doc. dr. Romana Korez Vide je pohvalila dogodek in pozvala k organizaciji podobnih dogodkov. Ob tej priložnosti se Društvo ekonomistov Maribor še enkrat zahvaljuje gospodu Štuparju ter Študentskemu svetu Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru in Študentskemu svetu Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani za sodelovanje.

Prijava na predavanje Latinska Amerika kot poslovna priložnost

Obveščamo vas, da se je treba na predavanje Latinska Amerika kot poslovna priložnost, ki ga organizira Društvo ekonomistov Maribor v sodelovanju z Inštitutom za gospodarsko sodelovanje med Srednjo Evropo in Latinsko Ameriko ter Študentskim svetom Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru in Študentskim svetom Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani,

Latinska Amerika kot poslovna priložnost

Obveščamo vas, da bo v torek, 29. novembra 2022, potekalo predavanje Latinska Amerika kot poslovna priložnost, ki ga Društvo ekonomistov Maribor organizira v sodelovanju z Inštitutom za gospodarsko sodelovanje med Srednjo Evropo in Latinsko Ameriko, Študentskim svetom Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in Študentskim svetom Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru. Predavanje bo izvedel gospod Anže Štupar z Inštituta za gospodarsko sodelovanje med Srednjo Evropo in Latinsko Ameriko. Potekalo bo v okviru predpriprav na posvetovanje Ekonomija 2022.

Izzivi digitalne preobrazbe

Obveščamo vas, da je pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru izšla strokovna monografija Izzivi digitalne preobrazbe, ki je nastala v okviru projekta ŠI:UM, pri katerem je kot mentor sodeloval tudi pred. mag. Dejan Romih. Izdajateljica monografije je Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru, soizdajatelj pa Društvo ekonomistov Maribor.

Redni letni zbor članov društva

Obveščam vas, da bo v četrtek, 23. junija 2022, potekal redni letni zbor članov Društva ekonomistov Maribor, ki se bo začel ob 18.00 v hotelu Piramida, Ulica heroja Šlandra 10, 2000 Maribor. Predlog dnevnega reda je bil članom društva poslal po pošti ali e-pošti.

Mednarodna konferenca CA20112 – PROFEEDBACK

Obveščava vas, da društvo sodeluje pri organizaciji mednarodne konference CA20112 – PROFEEDBACK, ki bo potekala 12. in 13. septembra 2022 na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Tema letošnje konference je Evaluation of Policies on Social Inclusion, Migration (in particular interventions related to integration).

Laboratorij za digitalno ekonomijo

Obveščava vas, da društvo sodeluje pri projektu Študentski izzivi Univerze v Mariboru (ŠI:UM). Pri projektni nalogi Laboratorij za digitalno ekonomijo sodeluje osem študentov Univerze v Mariboru (Lana Bračič, Matej Dogša, Luka Falež, Luka Krajšek, Tomi Milošič, Gal Pastirk, Izak Ravnak, Nina Šajt Duh), dr. Andreja Primec (pedagoška mentorica) in mag. Dejan Romih (delovni mentor iz delovne organizacije iz lokalnega okolja). V okviru tega projekta študenti Univerze v Mariboru rešujejo probleme na področju digitalizacije poslovanja. Pri tem sodelujejo Comtron d. o. o., NIJZ Maribor (NIJZ – OE Maribor), Nova Ljubljanska banka d. d., TALUM d. d. in TDR Legure d. o. o.

Logotip društva v angleškem jeziku

Obveščava vas, da je društvo dobilo logotip v angleškem jeziku. Ime društva v angleškem jeziku je Maribor Society of Economists. Logotip je objavljen na spleti strani društva. Za logotip je poskrbel gospod Mario Vetrih, za ime pa gospa mag. Tosja Kobler Jovanovič.