Aktualna dogajanja na globalnih trgih, obnova slovenije in vpliv na slovensko ekonomsko politiko

Vabimo vas na predavanje, ki ga prireja Drustvo ekonomistov Maribor v sodelovanju z Ekonomsko-poslovno
fakulteto Univerze v Mariboru. Predavanje bo potekalo v okviru ciklusa predavanj DEMB+.
Tokratni gost bo g. Bojan lvanc, CFA, CAIA, glavni ekonomist pri GZS (Gospodarska zbornica Slovenije),
ugledni strokovnjak in podpredsednik drustva CFA Slovenija, ki bo predstavil aktualne razmere in dogajanja na globalnih trgih, dinamiko odprave skode po naravni katastrofi ter njihov vpliv na slovensko gospodarstvo.