DRUŠTVO S TRADICIJO

V Društvo ekonomistov Maribor so včlanjeni ekonomisti, študenti ekonomije in drugi strokovnjaki iz Maribora in njegove okolice, ki jih zanimata ekonomija in poslovanje.

Društvo ekonomistov Maribor je strokovno društvo, ki je bilo ustanovljeno 8. junija 1951 v Mariboru. Njegovi člani so ekonomisti, študenti ekonomije ter drugi strokovnjaki. Predsednik društva je prof. dr. Žan Jan Oplotnik, njegov namestnik pa pred. dr. Dejan Romih.

DRUŠTVO S SRCEM

Društvo ekonomistov Maribor vsako leto donira denarna sredstva za razvoj človekoljubnih dejavnosti v Mariboru in njegovi okolici. V letu 2021 je doniralo denarna sredstva dvema človekoljubnima ustanovama (Rdečemu križu Slovenije – Območnemu združenju Maribor, Zvezi prijateljev mladine Maribor).

VODSTVO DRUŠTVA

clani

Dr. Žan Jan Oplotnik

Predsednik društva
Na 1. redni seji Izvršnega odbora Društva ekonomistov Maribor, ki je potekala v sredo, 26. avgusta 2020, je bil za predsednika izvršnega odbora in društva izvoljen dr. Žan Jan Oplotnik, redni profesor na Univerzi v Maribor.
web_dejan_romih

Dr. Dejan Romih

Namestnik predsednika društva

Na 1. redni seji Izvršnega odbora Društva ekonomistov Maribor, ki je potekala v sredo, 26. avgusta 2020, je bil za namestnika predsednika izvršnega odbora in društva izvoljen mag. Dejan Romih, predavatelj na Univerzi v Maribor.

POSVETOVANJE

Društvo ekonomistov Maribor vsako leto organizira posvetovanje (društva) o aktualnih ekonomskih in poslovnih vprašanjih. Leta 2021 je organiziralo posvetovanje o negotovosti v družbi in gospodarstvu, ki se ga je kot vabljeni predavatelj udeležil dr. Davorin Kračun, predsednik Fiskalnega sveta ter profesor ekonomske teorije in politične ekonomije na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerzi v Mariboru.

NOVICE